Kara za ukryte źródła dochodu

Podatki są z pewnością sporym obciążeniem w niejednej sytuacji, przede wszystkim zaś pomniejszają dochód czy to uzyskiwany z tytułu prowadzonej działalności czy też zatrudnienia. Niektórzy ludzie tą dolegliwość traktują, jako wystarczający powód żeby zdecydowanie przeciwdziałać pomniejszaniu osiąganych korzyści finansowych. Krótko mówiąc tworzą szarą strefę ukrywając i nie rejestrując swoich źródeł przychodu. Na krótką metę powoduje to, że ich sytuacja finansowa zdecydowanie się poprawia. Jednakże organy podatkowe z racji swoich obowiązków takie działania starają się wykryć i w przykładny sposób ukarać. Sama kara jest zdecydowanie odstraszająca mianowicie podatek od ukrytych przychodów to 75 % naliczany wstecznie. Czyli podatnik przyłapany nagle musi zapłacić 75% od podatku wyliczonego i szacowanego przez organ podatkowy. Często są to kwoty, które przewyższają zdolności płatnicze zobowiązanego. Ta kwestia już zupełnie samego organu podatkowego nie obchodzi jego nadrzędnym celem jest wyegzekwowanie powstałych zaległości.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.